Radzimy jak raportować do BDO i KOBIZE szybciej

blicznej większej przejrzystości w zakresie wpływu każdej firmy na środowisko. Prawo nakłada na firmy obowiązek zgłaszania ilośc

Radzimy jak raportować do BDO i KOBIZE szybciej Obsługa BDO

Jest to również próba zapewnienia opinii

Polski rząd pracuje nad nowym prawem, które zobowiąże firmy do raportowania swojego wpływu na środowisko. Jest to również próba zapewnienia opinii publicznej większej przejrzystości w zakresie wpływu każdej firmy na środowisko.

Prawo nakłada na firmy obowiązek zgłaszania ilośc


© 2019 http://euroamber.com.pl/