baterie fotowoltaiczne bydgoszcz

25 000zł

baterie fotowoltaiczne bydgoszcz Zmiany klimatyczne to jest fakt udowodniony. Głównym czynnikiem, jaki je wywołuje, jest emisja szeregu gazów cieplarnianych.

Z gazów tych największe znaczenie ma dwutlenek węgla.

Za emisję dwutlenku węgla odpowiada głównie spalanie paliw kopalnych. W jaki sposób wpływamy na zmiany klimatu? .